ราคาค่าลงโฆษณาในเว็บไซท์

Home page

ขนาด

ราคาต่อเดือน

728 × 90

4,000

468 × 200 ด้านบน

3,000

468 × 200 ด้านล่าง

2,000

Content page (Top)

ขนาด

ราคาต่อเดือน

728 × 90

4,000

468 × 200

3,000

Content page (Side)

ขนาด

ราคาต่อเดือน

250 × 250

3,000

125 × 125

2,000

สอบถามเพื่มเติม sanlayakam@gmail.com